Portfolio > MFA Thesis Show Celebrate-Grieve

Grieve Insecurity
MFA
Grieve Insecurity
MFA
Acrylic
12"x12"
1999